Atkritumu maisi

03.09 - 23.09
-20%
RUBIN Atkritumu maisiņi ar citrusaugļu aromātu, 20l x 40gab.
RUBIN
Atkritumu maisiņi ar citrusaugļu aromātu, 20l x 40gab.
1,99 €
0,05 €//gab.
1,59 €
0,04 €//gab. ar Drogas klienta karti
03.09 - 23.09
-20%
RUBIN Atkritumu maisiņi ar citrusaugļu aromātu, 60l x 20gab.
RUBIN
Atkritumu maisiņi ar citrusaugļu aromātu, 60l x 20gab.
2,39 €
0,12 €//gab.
1,91 €
0,10 €//gab. ar Drogas klienta karti
TORO Atkritumu maisi, aizvelkami, 70l, 15gab.
TORO
Atkritumu maisi, aizvelkami, 70l, 15gab.
2,69 €
0,27 €//gab.
RUNČUKS Atkritumu maisi, 60litri, 20gab.
RUNČUKS
Atkritumu maisi, 60litri, 20gab.
1,79 €
0,09 €//gab.
RUNČUKS Atkritumu maisi, 50l, 15gab.
RUNČUKS
Atkritumu maisi, 50l, 15gab.
1,39 €
0,09 €//gab.
RUNČUKS Atkritumu maisi, 20l, 20gab.
RUNČUKS
Atkritumu maisi, 20l, 20gab.
0,79 €
0,04 €//gab.
RUNČUKS Atkritumu maisi, 15litri, 20gab.
RUNČUKS
Atkritumu maisi, 15litri, 20gab.
0,59 €
0,03 €//gab.
TORO Atkritumu maisi, aizvelkami, 100l, 10gab.
TORO
Atkritumu maisi, aizvelkami, 100l, 10gab.
2,99 €
0,30 €//gab.
PACLAN Atkritumu maisi ar rokturiem 35l, 20 gab.
PACLAN
Atkritumu maisi ar rokturiem 35l, 20 gab.
2,79 €
0,14 €//gab.
PACLAN Atkritumu maisi ar rokturiem 60l, 15gab.
PACLAN
Atkritumu maisi ar rokturiem 60l, 15gab.
2,89 €
0,19 €//gab.
RUNČUKS Atkritumu maisi, krāsa-pelēka, 35l, 10gab.
RUNČUKS
Atkritumu maisi, krāsa-pelēka, 35l, 10gab.
1,49 €
0,15 €//gab.
RUNČUKS Atkritumu maisi, krāsa-pelēka, 100l, 10gab.
RUNČUKS
Atkritumu maisi, krāsa-pelēka, 100l, 10gab.
2,99 €
0,20 €//gab.
RUNČUKS Atkritumu maisi, krāsa-melna, 150l, 5gab.
RUNČUKS
Atkritumu maisi, krāsa-melna, 150l, 5gab.
2,99 €
0,60 €//gab.
RUNČUKS Atkritumu maisi, krāsa-zaļa, 30l, 20gab.
RUNČUKS
Atkritumu maisi, krāsa-zaļa, 30l, 20gab.
0,99 €
0,05 €//gab.
TORO Atkritumu maisi, aizvelkami, 25l, 15gab.
TORO
Atkritumu maisi, aizvelkami, 25l, 15gab.
1,89 €
0,13 €//gab.
RUNČUKS Atkritumu maisi, krāsa-zaļa, 35l, 20gab.
RUNČUKS
Atkritumu maisi, krāsa-zaļa, 35l, 20gab.
1,29 €
0,06 €//gab.
RUNČUKS Atkritumu maisi, neredzami, 30l, 50gab.
RUNČUKS
Atkritumu maisi, neredzami, 30l, 50gab.
1,99 €
0,04 €//gab.
RUNČUKS Atkritumu maisi, neredzami, 25l, 50gab.
RUNČUKS
Atkritumu maisi, neredzami, 25l, 50gab.
1,79 €
0,04 €//gab.