Interneta veikala www.drogas.lv lietošanas noteikumi

 

Apmeklējot, lietojot vai izmantojot interneta veikalu www.drogas.lv, Jūs apliecināt, ka esat iepazinies un piekrītat šiem interneta veikala www.drogas.lv lietošanas noteikumiem (turpmāk, tekstā – Noteikumi).

Šo Noteikumu izpratnē ar Pārdevēju ir jāsaprot Akciju sabiedrība Drogas, 

reģistrācijas numurs: 40003271420, 

adrese: Dzirnavu iela 57, Rīga, LV-1010 (turpmāk tekstā arī – Mēs / Mūs / Mūsu /Mums),

 

savukārt ar Pircēju ir jāsaprot fiziska persona (Latvijas Republikas rezidents), kas nopērk interneta veikalā www.drogas.lv pieejamas preces un / vai pakalpojumus (turpmāk tekstā arī – Jūs / Jūsu / Jums).

 

Šie Noteikumi ir saistoši Pārdevējam, Pircējam un / vai interneta veikala www.drogas.lv apmeklētājam. Gadījumos, kad interneta veikala www.drogas.lv apmeklētājam nav pieņemami šie Noteikumi - interneta veikala www.drogas.lv apmeklētājs nav tiesīgs lietot un / vai izmantot interneta veikalu www.drogas.lv.

Mēs paturam tiesības grozīt Noteikumus bez iepriekšēja paziņojuma.

Mēs nevaram garantēt, ka interneta veikals www.drogas.lv darbosies nepārtraukti, bez kļūdām vai traucējumiem, tā pat, Mums ir tiesības, bez iepriekšēja paziņojuma, apturēt, pārtraukt vai mainīt interneta veikala www.drogas.lv darbību (pilnībā vai daļēji), tādējādi, Mēs neuzņemamies atbildību par gadījumiem kad interneta veikals www.drogas.lv nedarbojas vai darbojas ar kļūdām vai traucējumiem. Jūs nedrīkstat traucēt pienācīgai interneta veikala www.drogas.lv darbībai un, jo īpaši, censties apiet drošību, izdarīt labojumus, ielauzties vai kā citādi iejaukties interneta veikala www.drogas.lv darbībā vai jebkurā datorsistēmā, serverī, maršrutētājā vai jebkādā citā internetam pieslēgtā ierīcē. Jūs esat atbildīgs par to, lai nodrošinātu, ka Jūsu datorsistēma atbilst būtiskajām tehniskajām specifikācijām, kādas ir nepieciešamas interneta veikala www.drogas.lv lietošanai vai izmantošanai un ir savietojama ar interneta veikalu www.drogas.lv. Mēs nevaram garantēt un negarantējam, ka jebkurš interneta veikalā www.drogas.lv ievietotais saturs nesatur vīrusus un / vai citu kodu ar inficējošām vai iznīcinošām īpašībām. Jūs esat atbildīgs par to, lai veiktu pietiekamus pasākumus un vīrusu pārbaudes (tostarp pretvīrusu un citas drošības pārbaudes), kas atbilstu Jūsu konkrētajām datu ievades un izvades drošības un uzticamības prasībām.

Laiku pa laikam Mēs varam ierobežot interneta veikala www.drogas.lv reģistrētajiem lietotājiem piekļuvi dažām funkcijām vai daļām, vai visam interneta veikalam www.drogas.lv. Ja Jūs izvēlaties vai Mūsu drošības procedūru laikā Jums tiek piešķirts lietotāja identifikācijas kods, parole vai jebkāda cita informācijas daļa, tad Jums šāda informācija jāuzskata par konfidenciālu un Jūs to nedrīkstat izpaust nevienai trešajai personai. Mums ir tiesības jebkurā laikā atspējot jebkuru Jūsu izvēlētu vai Jums piešķirtu lietotāja identifikācijas kodu vai paroli, ja Mēs uzskatām, ka jūs neesat ievērojis kādu no šajos noteikumos un / vai citos – Jums saistošajos, noteikumos minētu noteikumu vai nosacījumu. Jūs esat atbildīgs par to, lai nodrošinātu, ka visas personas, kuras piekļūst interneta veikalam www.drogas.lv, izmantojot Jūsu interneta pieslēgumu, būtu informētas par šiem noteikumiem un / vai citiem – Jums saistošajiem noteikumiem un tos ievēro.

Uz dažu produktu un pakalpojumu iegādi interneta veikalā  attiecas likumā noteiktie vecuma ierobežojumi. Saskaņā ar likumu mēs nedrīkstam pārdot un piegādāt šādus produktus vai pakalpojumus personām, kuras neatbilst likumos noteiktiem vecuma ierobežojumiem, un, ja Jūs esat nepilngadīgs, tad nedrīkstat pirkt, pasūtīt šos produktus vai pakalpojumus.

Mēs pieliksim saprātīgas pūles, lai nodrošinātu, ka jebkura informācija, kas pieejama interneta veikalā www.drogas.lv ir precīza, bet komentāri, viedokļi un citi izvietotie materiāli nav uzskatāmi par padomu, uz ko Jums būtu jāpaļaujas. Izņemot Mūsu Noteikumus, Mēs neuzņemamies atbildību un negarantējam, ka visa informācija ir precīza, pilnīga, aktualizēta un pilnībā atļauta ar likumu, un Mēs neuzņemamies atbildību par zaudējumiem vai kaitējumu, kas radies no tā, ka Jūs vai kāds, kuram Jūs esat paziņojis šo informāciju, ir uz to paļāvies. Mūsu lietotāju paustie uzskati ir šo lietotāju viedokļi un neatspoguļo Mūsu viedokļus. Gadījumā, ja atklājat neprecīzu informāciju, lūdzu, dariet Mums to zināmu, un, ja tam piekritīsim, centīsimies pēc iespējas ātrāk to labot.

Mums pieder vai ir licencētas autortiesības, datubāžu tiesības, preču zīmes, domēnu nosaukumi un citas intelektuālā īpašuma tiesības visos interneta veikala www.drogas.lv materiālos un informācijā („IĪ saturs”). Jums varat lejupielādēt vai izdrukāt interneta veikala www.drogas.lv IĪ satura kopijas tikai savām personīgajām, nekomerciālām vajadzībām un informācijai. Ja lejupielādējat vai izdrukājat IĪ satura kopijas, Jums ir jāsaglabā oriģinālajā materiālā ietvertās autortiesības vai citi paziņojumi par intelektuālo īpašumu. Bez Mūsu īpašas piekrišanas Jūs nedrīkstat uzņēmējdarbības nolūkā vai citas komerciālas izmantošanas nolūkā kopēt vai adaptēt interneta veikala www.drogas.lv IĪ saturu, izkārtojumu vai kodu, vai izveidot arhīvu vai datubāzi, kas satur visu IĪ saturu vai tā daļas. Bez iepriekšējas rakstiskas atļaujas Mūsu nosaukumu izmantot nedrīkst, tostarp materiālu izplatīšanas interneta veikalā www.drogas.lv vai reklamēšanas nolūkā.

Izvietojot saturu (kas nav Jūsu personas dati) interneta veikalā www.drogas.lv, Jūs apliecināt, ka Jums ir tiesības to lietot, un tā iesniegšana kopā ar Jūsu piekrišanu šiem Noteikumiem mums nodod visas intelektuālā īpašuma tiesības šajā saturā. Viss saturs, ko Jūs augšupielādējat interneta veikalā www.drogas.lv, tiek uzskatīts par nekonfidenciālu un nepatentētu, un Mums ir tiesības šādu saturu lietot, kopēt, izņemt, izplatīt un izpaust trešajām personām jebkuram nolūkam, tostarp (bet ne tikai) lietot šādu saturu pēc Mūsu ieskatiem (ar pilnvarojumu vai bez tā) jebkuros saziņas līdzekļos.

Laiku pa laikam Mēs varam sniegt saites, kas Jums piedāvās pieeju trešo personu tīmekļa vietnēm tieši no interneta veikala www.drogas.lv. Mēs nekontrolējam šādas trešo personu vietnes, un, ja nav noteikts citādi, Mums nav attiecību ar šīm trešajām personām, un mēs nesniedzam ieguldījumu šo vietņu saturā. Noklikšķinot lai pārietu uz šīm vietnēm, Jūs pametat mūsu kontrolēto zonu, tāpēc Mēs nevaram uzņemties atbildību par jautājumiem, kas rodas saistībā ar to, ka trešās personas izmanto Jūsu datus, vietņu saturu vai šo vietņu Jums piedāvātos pakalpojumus.

Mēs paturam tiesības pēc saviem ieskatiem aizliegt jebkuru saiti no citas interneta vietnes uz interneta veikalu www.drogas.lv, materiāliem vai informāciju.

 

Lietotie termini:

Atteikuma veidlapa – noteikta parauga veidlapa, kuru aizpildot, var izmantot atteikuma tiesības. Veidlapa pieejama vietnē interneta veikalā www.drogas.lv.

Iepirkumu grozs (Mans grozs) − Pircēja izvēlētās, bet neapmaksātas Preces interneta veikalā www.drogas.lv

Kurjers − Pārdevēja izvēlēts sadarbības partneris, kurš Pārdevēja uzdevumā piegādā Pircēja apmaksātās Preces

Privātuma politika – Jūs varat iepazīties šeit: https://www.drogas.lv/lv/privatuma_politika

Sīkfailu politika -  Jūs varat iepazīties šeit: https://www.drogas.lv/lv/sikfailu_politika

Preču pirkums − interneta veikalā www.drogas.lv Pircēja izvēlētu un apmaksātu Preču kopums (Pasūtījums)

PVN − pievienotās vērtības nodoklis, kas attiecīgajā laikā piemērojams Preču cenai Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā apmērā

Reģistrēts Pircējs − Pircējs, kurš ir aizpildījis un iesniedzis interneta veikalā www.drogas.lv pieejamo reģistrācijas lapu

Nereģistrēts Pircējs – jeb Anonīms Pircējs, kurš nav aizpildījis un iesniedzis interneta veikalā www.drogas.lv pieejamo reģistrācijas lapu

 

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Interneta veikalā www.drogas.lv ir tiesīgs iepirkties jebkurš – Pircējs gan Reģistrēts Pircējs (fiziska persona), gan Nereģistrēts Pircējs (fiziska persona).

1.2. Pirkumus interneta veikalā www.drogas.lv iespējams veikt tā darbības laikā.

1.3. Līgums starp Drogas un Pircēju stājas spēkā brīdī, kad Pircējs interneta veikalā www.drogas.lv ir izvēlējies Preces ir piekritis Noteikumiem un nospiedis pogu „Pirkt”.

1.4. Pircējs nav tiesīgs pirkt  interneta veikalā www.drogas.lv pieejamas Preces, ja nav iepazinies ar  Noteikumiem vai nepiekrīt tiem.

1.5. Tiem interneta veikala www.drogas.lv pircējiem, kas nav Drogas Pastāvīgo Klientu programmas dalībnieki, bet ir reģistrējušies pirkumiem interneta veikalā www.drogas.lv, automātiski tiek piešķirta Digitālā e-veikala karte, kas izmantojama pirkumiem tikai interneta veikalā www.drogas.lv.

2. Reģistrācija un personas datu apstrāde

2.1. Lai kļūtu par Reģistrētu Pircēju personai:

· Drogas Pastāvīgo Klientu programmas dalībniekam – ir jāpiekrīt Noteikumiem, ja tas ir nepieciešams -jāpapildina, jāprecizē Drogas Pastāvīgo Klientu programmas ietvaros sniegtie personas dati un jāpiekrīt to apstrādei sekojošiem mērķiem:

· Pircēju informēšanai, Preču pārdošanai un piegādei, Pircēju identifikācijai - Vārds, Uzvārds; Dzimums; Dzimšanas datums; Mobilā tālruņa Nr.; E-pasta adrese; Rajons / Novads / Pagasts; Pilsēta / Ciems; Iela / māju nosaukums; Mājas Nr. / korpuss; Dzīvokļa Nr.; Pasta indekss;

· Interneta veikala www.drogas.lv darbības kvalitātes uzlabošanai - Dzimums; Dzimšanas datums; Rajons / Novads / Pagasts; Pilsēta / Ciems; Iela / māju nosaukums; Pasta indekss;

· Tirgus pētījumu veikšanai - Dzimums; Dzimšanas datums; Rajons / Novads / Pagasts; Pilsēta / Ciems; Iela / māju nosaukums; Pasta indekss.

· Personai ir jāaizpilda interneta veikalā www.drogas.lv pieejamo reģistrācijas lapu, jāpiekrīt Noteikumiem un jāpiekrīt sniegto personas datu apstrādei sekojošiem mērķiem:

· Pircēju informēšanai, Preču pārdošanai un piegādei, Pircēju identifikācijai - Vārds, Uzvārds; Dzimums; Dzimšanas datums; Mobilā tālruņa Nr.; E-pasta adrese; Rajons / Novads / Pagasts; Pilsēta / Ciems; Iela / māju nosaukums; Mājas Nr. / korpuss; Dzīvokļa Nr.; Pasta indekss;

· Interneta veikala www.drogas.lv darbības kvalitātes uzlabošanai - Dzimums; Dzimšanas datums; Rajons / Novads / Pagasts; Pilsēta / Ciems; Iela / māju nosaukums; Pasta indekss;

· Tirgus pētījumu veikšanai - Dzimums; Dzimšanas datums; Rajons / Novads / Pagasts; Pilsēta / Ciems; Iela / māju nosaukums; Pasta indekss


2.2. Drogas apņemas ievērot konfidencialitāti un garantē personas datu drošību un izmantošanu atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likuma un Informācijas sabiedrības pakalpojumu likuma prasībām. Informācija trešajām personām var tikt sniegta tikai Latvijas Republikas likumdošanā paredzētajos gadījumos un kārtībā.

2.3. Pircējs, kurš nav Reģistrēts Pircējs, veicot Preču pirkumu interneta veikalā www.drogas.lv un sniedzot pieprasīto informāciju, piekrīt Noteikumiem un tā sniegto personas datu apstrādei tiktāl cik tas nepieciešams Preču pirkuma pienācīgai izpildīšanai, tas ir:

·  Pircēju informēšanai, Preču pārdošanai un piegādei, Pircēju identifikācijai - Vārds, Uzvārds; Dzimums ; Dzimšanas datums; Mobilā tālruņa Nr.; E-pasta adrese; Rajons / Novads / Pagasts; Pilsēta / Ciems; Iela / māju nosaukums; Mājas Nr. / korpuss; Dzīvokļa Nr.; Pasta indekss;

 

2.4. Reģistrētam Pircējam ir tiesības jebkurā brīdī precizēt, mainīt, papildināt iepriekš sniegtos datus vai dzēst savu reģistrāciju interneta veikalā www.drogas.lv.

2.5. Reģistrēts Pircējs iegūst Lietotāja profilu, paroli un tiesības izmantot īpašos interneta veikala www.drogas.lv piedāvājumus. Reģistrētais Pircējs ir atbildīgs par savu piekļuves datu drošu glabāšanu, nepieļaujot to nonākšanu trešo personu rīcībā.

 

3. Preču cenas

3.1. Preču cenas interneta veikalā www.drogas.lv ir norādītas eiro (euro), atbilstoši spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktai kārtībai.  Cenā ir iekļauts spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktā pievienotās vērtības nodokļa likme. Cenā nav iekļautas Preces piegādes izmaksas. Interneta veikalā www.drogas.lv norādītās Preču cenas var atšķirties no preču cenām veikalos Drogas.

3.2. Preces Pircējam tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā Preču pirkuma izdarīšanas brīdī.

3.3. Drogas ir tiesīgs bez iepriekšēja paziņojuma mainīt Preču cenas.

3.4. Preču apmaksu Reģistrēti un Nereģistrēti Pircēji var veikt ar internetbankas starpniecību vai maksājumu kartēm ar nosacījumu, ja Pircējs piekrīt izvēlētās kredītiestādes un vai maksājumu kartes izsniedzēja sniegto pakalpojumu noteikumiem.

 

4. Pirkumu veikšana

4.1. Interneta veikalā www.drogas.lv Preču pirkumu var veikt gan Reģistrēts Pircējs, gan Nereģistrēts Pircējs.

4.2. Preču pirkums tiek veikts  nospiežot pogu “PIRKT” sadaļā „Mans grozs”. Pircēja pienākums ir ievērot Preču pirkuma procesa soļus, aizpildot vai pārbaudot katrā solī pieprasīto informāciju.

4.3. Nospiežot pogu “PIRKT”, tiek piedāvāta iespēja Autorizēties – reģistrēties Reģistrēta Pircēja profilā un izdarīt izvēlēto Preču pirkumu vai veikt izvēlēto Preču pirkumu kā Nereģistrētam Pircējam norādot visu nepieciešamo informāciju.

· Ja Reģistrēts Pircējs jau ir autorizējies Reģistrēta Pircēja profilā, tad Preču pirkuma izdarīšanai nepieciešamā informācija ir jāpapildina ar iztrūkstošo.

4.4. Pirkumu apliecinošs dokuments ir preču pavadzīme, kas nereģistrēta klienta gadījumā tiek nosūtīta uz pasūtījuma formā norādīto e-pastu vai reģistrēta klienta gadījumā uz reģistrācijas formā norādīto e-pastu.

 

5. Pasūtījumu izpilde

5.1. Interneta veikalā www.drogas.lv veiktie Preču pirkumi tiek apstrādāti darba dienās laika periodā no pulksten 10.00 – 17.00.

5.2. Reģistrētie Pircēji var iepazīties ar sava Preču pirkuma izpildes statusu savā Profilā un saņemot informatīvos e-pastus, savukārt, Nereģistrētie Pircēji par Preču pirkuma izpildes statusu saņems informatīvu e-pastu.

 

6. Preču piegāde un saņemšana

6.1. Preču piegāde tiek veikta uz Pircēja norādīto adresi Latvijas Republikas teritorijā.

6.2. Preču piegāde tiek veikta tikai darba dienās

6.3.Par preču piegādi jāmaksā piegādes maksa. Piegādes maksa ir atkarīga no izvēlētās teritorijas un piegādes laika intervāla. Piegādes cenas: 

 

· Fiziskām personām: 

 

Teritorija 

 

Piegādes laika intervāls 

 

Piegādes cena (EUR), tai skaitā pievienotās vērtības nodoklis 

Piegāde ar Venipak kurjeru

Rīga 

9:00-18:00 

3,99 EUR

Rīga

18:00-22:00

3,99 EUR

Pārējā Latvijas teritorija

9:00-18:00

3,99 EUR

Piegāde uz Venipak pakomātiem:

Visā Latvijā 1,99 EUR 

Piegāde uz Omniva pakomātiem : 

Visā Latvijā 1,99 EUR 


Piegāde uz Drogas veikaliem: 

Visā Latvijā 0,99 EUR 

6.4. Ja Pircējs izvēlas piegādi ar Venipak kurjeru visā Latvijā, pirms Preču piegādes, Kurjers Pircējam nosūtīs informatīvu īsziņu, norādot laika intervālu kurā Kurjers piegādās Preces. Ja Pircējs izvēlējies piegādi uz Omniva,Venipak pakomātiem vai Drogas veikaliem, tad Pircējs brīdī, kad sūtījums nogādāts izvēlētajā pakomātā vai veikalā, saņems SMS ar kodu pasūtījuma saņemšanai.

6.6. Piegādes ar Venipak kurjeru visā Latvijā gadījumā Preces piegādes brīdī Pircējam ir jāuzrāda personu apliecinošu dokumentu (pase vai personas apliecība, lai identificētu Pircēju.

6.7. Pircējam ir jāpieņem Preces patstāvīgi. Preces netiek izsniegtas personām, kas nav Pircējs.

6.8. Drogas ir tiesības, iepriekš informējot Pircēju, mainīt Preču piegādes laiku.

6.9. Ja preču piegāde Pircējam nav iespējama Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ (Pircējs ir norādījis nepareizu adresi, norādītajā adresē Pircējs nav sastopams, nav iespējams sazināties ar Pircēju, norādītajai adresei nevar piekļūt u. c.), Preces netiek sūtītas atkārtoti (izņemot gadījumus, kad Pircējs ir vienojies ar Kurjeru (pirms Kurjera ierašanās norādītajā adresē) par otro atkārtoto piegādi nākošajā dienā nemainot sākotnējo piegādes adresi), bet Preču pirkums tiek atcelts. Šādā gadījumā Drogas atmaksā par Precēm samaksāto Preču cenu, taču neatmaksā Preču piegādes cenu

6.10. Preču piegādes laikā (ar Venipak kurjeru) Pircējam ir pienākums kopā ar Kurjeru pārliecināties par piegādāto Preču atbilstību Preču pirkumam. Preču piegādes (uz Omniva pakomātiem vai uz Drogas veikaliem) Pircējam ir pienākums pārliecināties par piegādāto Preču atbilstību Preču pirkumam tā saņemšanas brīdī.

 

7. Atteikuma tiesības. Preču maiņa un atgriešana

7.1. Pircējam - Fiziskai personai ir atteikuma tiesības saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 255 "Noteikumi par distances līgumu"

7.2. Pircējs – Fiziska persona var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no līguma (preču pirkuma E-veikalā) 14 kalendāro dienu laikā no Preču piegādes dienas. Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja: tiek piegādātas Preces, pēc to rakstura nevar atdot atpakaļ, vai tās ātri bojājas vai ir ātri izlietojamas;

7.3. Atteikuma tiesības sniedz iespēju Pircējam Preci lietot tiktāl, cik tas nepieciešams, lai pārbaudītu Preci tādā apmērā, kā to var izdarīt parastā veikalā. Pircējs ir atbildīgs par to, lai Precei nesamazinātos tās vērtība, kvalitāte un drošums. Citādi Drogas ir tiesības atteikt Pircējam atteikuma tiesību izmantošanu attiecībā uz piegādāto Preci.

7.4. Pircējs var izmantot atteikuma tiesības attiecībā uz interneta veikalā www.drogas.lv nopirktām Precēm 14 dienu laikā no brīža, kad tās nonākušas Pircēja valdījumā (kad Preci ir piegādājis kurjers) aizpildot Atteikuma veidlapu, kura ir pieejama interneta veikalā www.drogas.lv. Kopā ar aizpildītu Atteikumaveidlapu ir jāiesniedz arī Prece.

7.5.Preci ar aizpildītu Atteikuma veidlapu var nosūtīt izmantojot sakaru iestādes starpniecību (pasts, kurjers) uz Dzirnavu ielu 57, Rīga vai nodot jebkurā veikalā Drogas.

7.6. Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā izdevumus par Preces atpakaļ nogādāšanu interneta veikalam www.drogas.lv uzņemas Pircējs.

7.7. Pircējs Ir tiesīgs izmantot atteikuma tiesības uz visām vienā Pirkuma reizē iegādātām Precēm – saņemot samaksātās Preču cenas summas un Piegādes cenas atmaksu vai uz daļu vienā pirkuma reizē iegādātām Precēm  saņemot samaksātās Preces cenas atmaksu par Precēm attiecībā uz kurām Pircējs ir izmantojis atteikuma tiesības.

7.8. Drogas ir tiesības nepieņemt Preci un atteikt Pircējam izmantot atteikuma tiesības, kā arī neatmaksāt Pircēja par Preci samaksāto naudu, gadījumos, ja:

· Drogas ir konstatējis bojājumus Precei vai Prece ir zaudējusi “preces izskatu” (noņemtas un / vai sabojātas etiķetes, noplēstas aizsardzības plēves u. c.) un / vai ir konstatētas Preces lietošanas pazīmes.

7.9. Samaksātās Preču cenas atmaksa gadījumos, kad Pircējs izmanto atteikuma tiesības tiek veikta spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajos termiņos un kārtībā.